myExtraContent1

myExtraContent5

Mindeord

Kasserer i Gardehusarforeningen for Fyns Stift og Formand for Støtteforeningen GHF Fyn, Jan Faber Jensen, døde den 29. januar 2023.

Jan var højt respekteret blandt Husarerne og støttemedlemmerne. Jans arbejdsindsats for GHF Fyn og Støtteforeningen var enorm, Jans tilgang til opgaverne og udfordringerne, var i den rigtige HUSAR ÅND, altid optimistisk og positiv.

Jan Faber Jensen, blev indkaldt til GHR i 1968, efter at have overstået rekrutten, blev han spejderopklarings mand i 4 opklarings eskadron. Jan var stolt af, at være en af de få seje, der kunne klare udfordringerne i en åben jeep både sommer og vinter. Jeg var gruppefører i spejderopklarings enheden i 1968, så jeg lærte Jan at kende som en dygtig soldat, med en god fysik, der holdt af de barske udfordringer, man bliver udsat for i en opklarings enhed. Jans bynavn ved Gardehusarregimentet var ”Give”.

Jan Faber Jensen fik tildelt, Danske Gardehusarforeningers Æreskors Tak & Ære. DSL FT-bronze og Støtteforeningens Æresmedalje.

IN ACTIS ESTO VOLUCRIS

Jan vil blive savnet af os alle.

ÆRET VÆRE HUSAR JAN FABER JENSENS MINDE

På bestyrelsens vegne

Henning Terndrup
Formand GHF Fyn

Ordinær Generalforsamling

Gardehusarforeningen for Fyns Stift

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, den 20. april 2023 kl. 18.00 i Nyborg Marineforenings lokaler på Nyborg Havn, Vesterhavnen 70A, 5800 Nyborg.

DAGSORDEN

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasseren forelægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
På valg er: Mogens Bruun og John Brauer. Begge modtager genvalg.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen, for et år.
På valg er: Jan L. L. Hansen og Ib Møller. Begge modtager genvalg.
Valg af revisor for to år.
På valg er: Jørn Terndrup. Modtager genvalg.
Valg af revisor suppleant for et år.
På valg er: Erland Thrane Sørensen. Modtager genvalg.
Valg af fanebærer for et år.
På valg er: Hugo Runge. Modtager genvalg.
Valg af suppleant til fanebærer for et år.
Eventuelt.

Jubilæumstegn 2023

70 års tegn
Arne Kildevæld Pedersen

65 års tegn
Erik Holm Kristensen

60 års tegn
Albert A. Plesner
Hans Juul Holmegård

50 års tegn
Niels Hvidsted

10 års tegn
Sten Nordtorp
Jørn Terndrup

Mærkedage 2023

30. maj – 75 år
Husar 0000/1970 Glumsø
Kurt Poul Therkildsen
Filippavej 32, Hunstrup
5825 Vester Skerninge

23. juni – 75 år
Husar 0000/1968
Aage Beyer
Onsbjerg Hovedgade 31
5080 Samsø

20. november – 80 år
Husar 564520/63 Århus
Erik Knudsen
Prins Knuds Vej 28
8240 Risskov

24. november – 75 år
Husar 0107/1969 Fejø
John Skaaning
Holmslundsvej 1, Espe
5750 Ringe

28. december – 70 år
Husar 0000/1975 Tommerup
John Brauer
Krybilyparken 27
5690 Tommerup

Nyt fra Støtteforeningen

Det er med stolthed at vi kan se tilbage på da vi for 4 år siden oprettede støtteforeningen.

Vi havde en stålfast tro på, at vi nok skulle få støtteforeningen op at køre.

Vi var dog ikke klar over at det blev sådan en succes som det er i dag hvor vi har
41 medlemmer.

Vi har sammen med gardehusarerne og på egne ben arrangeret forskellige ture/arrangementer.

Vi har for eksempel været på ture i Frøslevlejren med overnatning (besøgte forskellige seværdigheder i området som Dybbøl mølle og Sønderborg slot), deltaget i gardehusarforeningens generalforsamling, fællesspisning i Odense marineforening og været til åbent hus-arrangement på kasernen i Slagelse.

Vi vil fortsætte med at kæmpe for at få flere støttemedlemmer.

Vi ved at der er mange familiemedlemmer til gardehusarerne og gode venner der ønsker at støtte op om dette gode initiativ til gavn for vores fællesskab i Gardehusarforeningen for Fyns stift.
Vi vil fortsat hænge på de arrangementer som gardehusarforeningen arrangerer og vi vil fortsat imødekomme vores støttemedlemmers ønsker til forskellige arrangementer.

I vil kunne følge med på vores hjemmeside.

Alle støttemedlemmer får direkte besked om hvert arrangement.

Vi håber herigennem at du som læser denne meddelelse vil gøre en indsats for at skaffe nye medlemmer.

Tilmeldingen foregår ved at du sender navn, adresse, tlf.nr samt mailadresse til undertegnede formand. Så sørger han for at kontakte det evt. nye medlem.

Medlemskabet koster fortsat 100 kr. pr. år.

Vi er i gang med at arrangere en ny oplevelse. (se under arrangementer på hjemmesiden).


Med venlig hilsen og på snarligt gensyn.

Tom Blauenfeldt Andersen
Næstformand
Tlf. 60 28 63 69
E-mail:
tomblauenfeldt@gmail.com

Veteranstøtten

Vær med til at skabe lidt ekstra glæde

Stacks Image 412
Danske Gardehusarforeninger har genopstartet veteranstøtten. Veteranstøtten er en hjælp fra Husar til Husar, det betyder at vi ikke drukner i de store organisationer, men at vi målretter vores donationer direkte til veteraner fra Gardehusarregimentet. Vi råder ikke over formuer, men alligevel har vi mulighed for at gøre en forskel i veteranernes hverdag.

Doner f.eks. kr. 50,- til Gardehusarforeningernes veteranstøtte. Alle donationer er velkomne uanset beløbsstørrelse.

Bankoverførsel til konto:
Reg. 9570 Kontonr. 4776432032 eller
på mobilpay 21 76 90 30.

myExtraContent6