myExtraContent1

myExtraContent5

Tak for støtten i 2018

Stacks Image 393
Fordi du støttede vores Gardehusarforening for Fyns stift, i 2018.

Med dit kontingent har du været med til at bidrage til flere arrangementer. Vi håber naturligvis at du fortsat vil bidrage med 100 kr. for år 2019. Såfremt du har ønsker til ture eller arrangementer kan du henvende dig til nedenstående. Du er altid velkommen til at deltage i kommende ture/arrangementer.

Vi har besluttet at tage til Frøslevlejren igen i 2019. Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 15. og søndag d. 16. juni. Vi har ligeledes besluttet at tage en tur til Holmen i København. Vi satser på en gang i oktober 2019.

Med venlig gardehusar hilsen
Jan Faber
Formand for Støtteforeningen
Tlf. 52 44 24 68
E-mail:
jf48je@gmail.com
Tom Blauenfeldt Andersen
Næstformand for Støtteforeningen
Tlf. 60 28 63 69
E-mail:
tomblauenfeldt@gmail.com

Generalforsamling i 2019

Vi har i bestyrelsen besluttet, at afholde GHF Fyns generalforsamling i Odense Marineforenings lokaler. Det er ikke kun fordi vi ønsker at der skal ske noget nyt, men også fordi at det er blevet betydeligt dyrere at afholde generalforsamlinger på Dannevirke.

Generalforsamlingen for Gardehusarforeningen for Fyns Stift, afholdes den 29. marts 2019 kl 18.00, i Odense Marineforenings lokaler, Londonsgade 10, 5000 Odense C.

Menuen i år er også anderledes, i år skal vi have sild og smørrebrød med snaps/øl/vand, efterfulgt af kaffe og kage.

For at vi kan holde egenbetalingen nede på spisningen, yder GHF Fyn et tilskud til maden. Derfor kan vi holde kuvert prisen, nede på kr. 50,00 for Husarer og kr. 50,00 for en ledsager. Støttemedlemmer betaler kr. 100,00 pr. kuvert. To genstande en øl/vand og en snaps er inkluderet i prisen. Der er kaffe og kage efter spisningen. Skulle der være nogen der er mere tørstige, kan de købe øl/vand og snaps af Marinerne.

Vi har altid flot fremmøde til vores generalforsamlinger, og vi håber at rigtigt mange vil møde op og få en hyggelig aften, med rigtigt mange sjove soldaterhistorier, der aldrig bliver kedeligere med årene.

Normalt er der mange jubilarer, men i 2019 er der kun en jubilar. Det er Husar Søren Klavs Sørensen der har 25 års jubilæum som medlem af Danske Gardehusarforeninger. Tillykke til Klavs.

Bindende tilmelding til Kasserer/næstformand, Jan Faber Jensen, mobil 52 44 24 68, mail:
jfaber4@live.dk eller Formand Henning Terndrup, mobil 21 76 90 30, mail: terndrup.henning@gmail.com.

Tilmeldingsfrist den 15. marts 2019.

Generalforsamlingen afholdes på adressen:
Odense Marineforening
Londonsgade 10
5000 Odense C

Generalforsamling 2019

Gardehusarforeningen for Fyns Stift

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, fredag den 29. marts 2019 kl. 18.00 i Odense Marineforenings lokaler på Odense havn, Londonsgade 10, 5000 Odense C.

DAGSORDEN

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasseren forelægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
På valg er: Jan Faber Jensen og Mogens Bruun. Begge modtager genvalg.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen, for et år.
På valg er: Jan L. L. Hansen og Hugo Runge. Begge modtager genvalg.
Valg af revisor for to år.
På valg er: Jørn Terndrup. Modtager genvalg.
Valg af revisor suppleant for et år.
På valg er: Erland Thrane Sørensen. Modtager genvalg.
Valg af fanebærer for et år.
På valg er: Kurt Paul Therkildsen. Modtager IKKE genvalg.
Valg af fanebærer suppleant for et år.
Eventuelt.

Støtteforening

Bestyrelsen har besluttet og iværksat en støtteforening.

Alle der har interesse (koner, mænd, kærester, venner eller familiemedlemmer) kan optages som støttemedlem.

Som støttemedlem betaler man 100 kr. pr. år.

Som støttemedlem kan man deltage i samtlige arrangementer som bestyrelsen arrangerer, på samme vilkår som almindelige medlemmer.

Som støttemedlem kan man deltage i foreningens generalforsamling, dog uden tale og stemmeret og såfremt man ønsker bespisning er det for egen regning.

Som støttemedlem modtager man nyhedsbrev fra formanden.

Som støttemedlem har man adgang til vores hjemmeside (ghf-fyn.dk).

Som støttemedlem modtager man et medlemskort og velkomstbrev.

På nuværende tidspunkt har vi modtaget betaling fra 27 støttemedlemmer, som har vist interesse for vores forening.

Alle kontingenter fra støttemedlemmer skal ubeskåret bruges til div. medlemsarrangementer.

Bestyrelsen appellerer til samtlige medlemmer, om at bakke op om støtteforeningen da den er med til at gøre det muligt at arrangere flere ture/udflugter til gavn for medlemmerne.

På bestyrelsens vegne

Jan Faber Jensen
Næstformand/kasserer
myExtraContent6