myExtraContent1

myExtraContent5

Flagdag

For Danmarks udsendte. Den 5. september på Nyborg Havn.

Igen i år blev flagdagen fejret på Nyborg Havn, ved Nyborg Marineforenings Hus.

Det er blevet til en tradition, at vi deltager i arrangementet på Nyborg Havn. Marinerne bød på varm mad efter paraden og der var underholdning i teltet, af marinernes eget kor på 27 mand.

Fra GHR Fyn deltog Næstformand/fanebærer, Hugo Runge. Kasserer/ formand for støtteforeningen Jan Faber Jensen og Formand Henning Terndrup.

Man kunne ikke ønske sig bedre vejr til at afvikle paraden, solen stod højt på himlen og der var et flot fremmøde af veteraner og pårørende.

GHF Fyn var til Genforeningsfest i Aabenraa

Den 13. juni 2021 - 100 året (101 året)

Med et års forsinkelse blev Genforeningen fejret i Sønderjylland. Næstformand/Fanebærer Hugo Runge og Formanden Henning Terndrup, var så heldige, at vi blev inviteret til at deltage i festlighederne i Aabenraa. Der var 6 faner/estandarter repræsenteret ved paraden. Vejret var fantastisk og HM Dronningens besøg i Genforeningsparken, blev en flot og festlig oplevelse. Hugo Runge stod på fløjen af faneparaden, med vores flotte Estandart, da HM Dronningen ankom til Genforeningsparken.

Vi glæder os til næste gang vi skal ud og lufte Estandarten.
Stacks Image 442

Nyt fra Støtteforeningen

Det er med stolthed at vi kan se tilbage på da vi for 4 år siden oprettede støtteforeningen.

Vi havde en stålfast tro på, at vi nok skulle få støtteforeningen op at køre.

Vi var dog ikke klar over at det blev sådan en succes som det er i dag hvor vi har
41 medlemmer.

Vi har sammen med gardehusarerne og på egne ben arrangeret forskellige ture/arrangementer.

Vi har for eksempel været på ture i Frøslevlejren med overnatning (besøgte forskellige seværdigheder i området som Dybbøl mølle og Sønderborg slot), deltaget i gardehusarforeningens generalforsamling, fællesspisning i Odense marineforening og været til åbent hus-arrangement på kasernen i Slagelse.

Vi vil fortsætte med at kæmpe for at få flere støttemedlemmer.

Vi ved at der er mange familiemedlemmer til gardehusarerne og gode venner der ønsker at støtte op om dette gode initiativ til gavn for vores fællesskab i Gardehusarforeningen for Fyns stift.
Vi vil fortsat hænge på de arrangementer som gardehusarforeningen arrangerer og vi vil fortsat imødekomme vores støttemedlemmers ønsker til forskellige arrangementer.

I vil kunne følge med på vores hjemmeside.

Alle støttemedlemmer får direkte besked om hvert arrangement.

Vi håber herigennem at du som læser denne meddelelse vil gøre en indsats for at skaffe nye medlemmer.

Tilmeldingen foregår ved at du sender navn, adresse, tlf.nr samt mailadresse til undertegnede formand. Så sørger han for at kontakte det evt. nye medlem.

Medlemskabet koster fortsat 100 kr. pr. år.

Vi er i gang med at arrangere en ny oplevelse. (se under arrangementer på hjemmesiden).


Med venlig hilsen og på snarligt gensyn.

Tom Blauenfeldt Andersen
Næstformand
Tlf. 60 28 63 69
E-mail:
tomblauenfeldt@gmail.com
Jan Faber
Formand
Tlf. 52 44 24 68
E-mail:
jf48je@gmail.com

Veteranstøtten

Vær med til at skabe lidt ekstra glæde

Stacks Image 412
Danske Gardehusarforeninger har genopstartet veteranstøtten. Veteranstøtten er en hjælp fra Husar til Husar, det betyder at vi ikke drukner i de store organisationer, men at vi målretter vores donationer direkte til veteraner fra Gardehusarregimentet. Vi råder ikke over formuer, men alligevel har vi mulighed for at gøre en forskel i veteranernes hverdag.

Doner f.eks. kr. 50,- til Gardehusarforeningernes veteranstøtte. Alle donationer er velkomne uanset beløbsstørrelse.

Bankoverførsel til konto:
Reg. 9570 Kontonr. 4776432032 eller
på mobilpay 21 76 90 30.

Støtteforening

Bestyrelsen har besluttet og iværksat en støtteforening.

Alle der har interesse (koner, mænd, kærester, venner eller familiemedlemmer) kan optages som støttemedlem.

Som støttemedlem betaler man 100 kr. pr. år.

Som støttemedlem kan man deltage i samtlige arrangementer som bestyrelsen arrangerer, på samme vilkår som almindelige medlemmer.

Som støttemedlem kan man deltage i foreningens generalforsamling, dog uden tale og stemmeret og såfremt man ønsker bespisning er det for egen regning.

Som støttemedlem modtager man nyhedsbrev fra formanden.

Som støttemedlem har man adgang til vores hjemmeside (ghf-fyn.dk).

Som støttemedlem modtager man et medlemskort og velkomstbrev.

På nuværende tidspunkt har vi modtaget betaling fra 27 støttemedlemmer, som har vist interesse for vores forening.

Alle kontingenter fra støttemedlemmer skal ubeskåret bruges til div. medlemsarrangementer.

Bestyrelsen appellerer til samtlige medlemmer, om at bakke op om støtteforeningen da den er med til at gøre det muligt at arrangere flere ture/udflugter til gavn for medlemmerne.

På bestyrelsens vegne

Jan Faber Jensen
Næstformand/kasserer
myExtraContent6