myExtraContent1

myExtraContent5

Historie

Gardehusarforeningen for Fyns Stift blev stiftet den 20.april 1952.
Forarbejdet blev gjort af :
Ulkebølle: Svend Christensen
Tørresø: Aage May Rasmussen
Pederstrup: Bjarne Jørgensen.
i samarbejde med Præsidenten for de samvirkende Gardehusarforeninger Hofjægermester Jørgen Dinesen.
Ved den stiftende generalforsamling var der mødt 30 deltager. Man blev enig om at foreningen skulle hedde:
Gardehusarforeningen for Fyns Stift.
Den første bestyrelse blev:
Formand: Svend Christensen, Odense
Kasserer og sekretær: Bjarne Jørgensen, Odense
Næstformand: Holger Nissen, Odense
Bestyrelsesmedlem: Åge Rasmussen, Odense
Bestyrelsesmedlem: P. M. Pedersen Assens
Bestyrelsesmedlem: Børge Jeppesen, Hverringe
Suppleant: Johannes Nielsen, Skydebjerg
Suppleant: Mogens Blæsbjerg, Kværndrup
Revisor: Leif Ludvigsen, Bogense
Revisor: Børge Trane, Odense
Revisor suppleant: Tage Pedersen, Odense
På Valdemarsdagen den 15.juni 1960, fik Foreningen overrakt en fane af Danmarks Samfundet.
Den 5.november 1960 blev fanen indviet ved en festlighed. Hvor præsidenten for de Danske Gardehusarforeninger Dinesen slog det første søm i.
Det andet søm blev slået i af vicepræsidenten Karlo Jørgensen.
Det 3 søm blev slået i af næstformanden Bjarne Jørgensen.
Den 15 April 1977 blev der afholdt 25 års stiftelsesfest, hvor formanden Bjarne Jørgensen, overrakte 25 års tegn til 9 Gardehusarer, som havde været med i foreningen siden 1952, han takkede dem for deres trofasthed imod foreningen.
I 1989 var det Gardehusarforeningen for Fyns Stift tur, til at være vært for repræsentantskabsmødet, det blev afholdt på Ørbæk Kro. Damernes tur gik til Tv 2 og Brandts Klædefabrik, under ledelse af Bjarne Jørgensen.
Den 25-4 1992 afholdtes 40 års stiftelses fest på Korinth kro, hvor der mødte 78 Gardehusarer og piger. Præsidenten for De Danske Gardehusarforeninger Anders Nordsmark deltog, samt chefen for Gardehusarregimentet. Oberst Ole Nørring med frue.
Oberst Nørring overrakte på vegne af formanden 25 års tegnet til til 3 Gardehusarer, samt 40 års tegnet til 8 Gardehusarer.
Under festen var der meget hæder, 3 blev udnævnt til æres - medlemmer:
Svend Christensen der var foreningens første formand
Bjarne Jørgensen: som havde været formand i 22 år.
Jens Madsen: som havde været kasserer i 29 år.

Tak og ære blev tildelt:
Svend Christensen
Formanden Leif Christensen.

Danske Soldaterforeningers Landsråds hæderstegn til :
H. P. Andersen
N. P. Bang.
Som tak for det store arbejde de havde gjort i bestyrelsen igennem årene.

Præsidenten Anders Nordsmark overrakte formanden Leif Christensen en fane plade.
2000 var året da lovene fra 1952 blev tilpasset til nutiden.
2000 var det igen Fyns tur til at være vært for det årlige repræsentantskabsmøde, det foregik på Bogense Hotel.
Det var her præsidenten Ole Nørring stoppede, og Peer Høegh-Guldberg tog over.

Ved foreningens generalforsamling den 23 Februar 2001 fik kassereren Poul Storm Hansen overrakt Tak og Ære af Præsident Peer Høegh- Guldberg.Den 20.April 2002 afholdt Gardehusarforeningen for Fyns Stift sit 50. Års stiftelses fest på Majorgaarden i Oure. Der var mødt 71 Gardehusar og piger. Præsidenten Peer Høeg -Guldberg kom alene, da han og formanden Leif Christensen havde været til landsrådsmøde i Oksbøl, fredag og lørdag
Formanden bød velkommen til de fremmødte og vores præsident, samt en særlig velkomst til vores to æresmedlemmer, tidligere formænd og medstifter af Gardehusarforeningen Svend Christensen og Bjarne Jørgensen med fruer

Præsidenten overrakte på vegne af formanden 50 Års hæderstegnet til 9 Gardehusar, samt 40 Års hæderstegnet til 2 Gardehusar.

Tak og ære blev tildelt:

Albert Plesner.

Dammernes Æres kors blev tildelt:

Doris Plesner.

Præsidenten overrakte formanden en faneplade fra De Danske Gardehusarforeninger.

Leif Christensen overrakte i sin egenskab som formand for Soldaterforeningers fællesråd i Odense, næstformanden Albert Plesner en faneplade. Poul Storm Hansen overrakte formanden en faneplade med ordene, jeg har været med i foreningen i mange år, først som revisor i 15 år og nu som kasserer i 16 år.

Til sidst takke formanden festudvalget for en vellykket fest.
Ved foreningens generalforsamling den 7. marts 2003.

Blev Tak og ære tildelt

123374/51 Gudme Palle Egelund.

620350/62 glumsø Poul Hansen.

Den 12.Marts 2004. blev den årlige generalforsamling afholdt på Glamsbjerg Hotel.
Formanden : Leif Christensten bød velkommen.

Derefter tildelte han 531865/62 Fjellerup og

564833/ Hørve 40 Års hæderstegnet.

39/39 Havde fået sit overrakt, da han var indlagt på hospitalet.

531585/ Snave var ikke til stede da han var på rejse i udlandet .

Derefter tog formanden en anden kasket på, som repræsentant for Danske soldaters Landsråd:

Kaldte han følgende op:

Som han tildelte fortjensttegnet i bronze.

620350/62 Glumsø, for sit store arbejde i skydeudvalget.

123374/51 Gudme, for sit arbejde , som sekretær.

648816/65 Assens som fik det i sølv, for sit arbejde som kasserer i 18 År

Derefter gik over til de gule ærter og generalforsamlingen, det gik som det plejer.

Vi sluttede af med en svingom til De Thorøhuse Spillemænd.
myExtraContent6