myExtraContent1

myExtraContent5

Bestyrelse

Formand

Henning Terndrup
Nordmarksvej 30 A
5800 Nyborg
Tlf. 21 76 90 30
E-mail:
terndrup.henning@gmail.com

Næstformand/Fanebærer

Hugo Runge
Faunavænget 26, Sdr. Nærå
5792 Årslev
Tlf. 21 59 32 81
E-mail:
grethe.runge@aarslevnet.dk

Kasserer

Sekretær

Brian Rasmussen
Odensevej 23
5690 Tommerup
Tlf. 22 54 67 99
E-mail:
brianras1@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem

Mogens Bruun
Ved Vejgården 45, Kirkedrup
5270 Odense N
Tlf. 66 18 11 19
E-mail:
bruun.mogens@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

John Brauer
Krybilyparken 27
5690 Tommerup
Tlf. 20 31 86 32
E-mail:
brauerjj@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Hugo Runge
Faunavænget 26, Sdr. Nærå
5792 Årslev
Tlf. 21 59 32 81
E-mail:
grethe.runge@aarslevnet.dk

GHF Fyns Støtteforening

Formand

Jan Møller
Tolbogade 41, 1. th.
5800 Nyborg
E-mail:
jnorregaard498@gmail.com

Næstformand

Tom Blauenfeldt Andersen
Risvej 17
5800 Nyborg
Tlf. 60 28 63 69
E-mail:
tomblauenfeldt@gmail.com

Festudvalg

Henning Terndrup
Regissevej 4
5871 Frørup
Tlf. 21 76 90 30
E-mail:
terndrup.henning@gmail.com
Hugo Runge
Faunavænget 26, Sdr. Nærå
5792 Årslev
Tlf. 21 59 32 81
E-mail:
grethe.runge@aarslevnet.dk

Formænd og kasserere gennem tiden

Formænd

Svend Christensen • 1952-1962
Bjarne Jørgensen • 1962-1984
Leif Christensen • 1984-2008
John Brauer • 2008-2014
Henning Terndrup • 2014-

Kasserere

Bjarne Jørgensen • 1952-1957
Jens Dragsbæk Madsen • 1957-1986
Poul Storm Hansen • 1986-2004
Jørgen Wielandt • 2004-2015
Herman Thomsen • 2015-2016
Jan Faber Jensen • 2016-2023
myExtraContent6