myExtraContent1

myExtraContent5

Om GHF-Fyn

Gardehusarforeningen for Fyns Stift blev stiftet den 20. april 1952. Dens formål er at være bindeled mellem ikke tjenestegørende Gardehusar og regimentet, samt styrke sammenholdet mellem såvel unge som gamle gardehusarer.
Gardehusarforeningen for Fyns Stift er en af de 10 gardehusarforeninger, som er medlem af de danske gardehusarforeninger, med sine 140 medlemmer er Fyn den 5. største. Indtil 1990 var Fyn den eneste gardehusarforening vest for Storebælt.

Danske Gardehusarforeninger udgiver vor blad "Gardehusaren" i samarbejde med Gardehusarregimentet 4 gange årligt. Bladet indeholder nyt fra regimentet, såsom artikler, navne nyt, fødselsdagsliste og forenings nyt fra de enkelte lokalforeninger.

I november måned afholdes der bankospil på Soldaterhjemmet Dannevirke, som Soldater foreningernes fælles repræsentation tager sig af. Foreningens generalforsamling skal afholdes inden udgangen af April måned, det foregår med spisning med ledsager, hvorefter der er kammeratligt samvær.
Ved indmeldelse i foreningerne kan der købes foreningsemblem med krydsbånd, som en gangs udgift dette bæres ved festlige lejligheder.

Ved 25 års medlemskab overrækkes 25 års hæderstegn, som ombyttes ved 40 års medlemskab, og således igen ved 50-60-65-70 års medlemskab.

Ved medlemskab af Gardehusarforeningen for Fyns Stift er du med til at styrke sammenholdet mellem husarerne på Fyn, og ved vore arrangementer, som er upolitiske vil du møde såvel gamle som unge husarer.

Det årlige kontingent er kr. 300,- i perioden 1. maj til 30. April.

Foreningsemblem koster kr. 65,-

Uanset hvilken lokalforening du er medlem af, er du altid velkommen til at deltage i aktiviteterne i det område hvor du bor.
myExtraContent6