myExtraContent1

myExtraContent5

Nyhedsbrev for GHF Fyn

Januar 2019

GODT NYTÅR!
Kære Husarer og støttemedlemmer.

Hermed lidt information om arrangementer og udflugter i 2019.


Nye Medlemmer
Velkommen til de nye medlemmer i 2018 (Husarer):
Ben Ømer Aley - Line Hadberg - Frederik Jensen - Ali Khalil - Mathias Ryberg - Oliver S. Rask - Casper Vilmand Hansen - Christian Høegh Langkjær - Mathias Prinsholm.

Velkommen til nye støttemedlemmer i 2018:
Jan Møller - John Højgaard - Allan Johansen - John Ytzen - Lennart Bødker Jensen - Torben Werner Broholm - Peer Alexander - Søren E. Hansen - Susanne Larsen.


Ordinær Generalforsamling 2019
Fredag den 29. marts 2019 kl. 18.00, afholder GHF Fyn Ordinær Generalforsamling i Odense Marineforenings lokaler, på adressen Londongade 10, 5000 Odense C. (Odense havn).
BEMÆRK AT GENERALFORSAMLINGEN IKKE AFHOLDES PÅ DANNEVIRKE.
Prisen for at afholde arrangementer med spisning er blevet for høj på Dannevirke, derfor har bestyrelsen besluttet, at afholde generalforsamling i Odense Marineforening.

Menuen er sild og smørrebrød samt én øl/vand og snaps pr. person. Skulle der være nogen der er mere tørstige, kan der købes øl/vand og snaps ved marinerne. Kage og småkager til kaffen.

Prisen i år er helt nede på kr 50,- pr. Husar/ledsager. Prisen for støttemedlemmer er kr. 100,-.

Bindende tilmelding senest den 15. marts 2019 til
formand Henning Terndrup, tlf. 21 76 90 30, mail:
terndrup.henning@gmail.com eller
kasserer/næstformand Jan Faber Jensen, tlf. 52 44 24 68, mail:
jf48je@gmail.com.


Husar udflugt til København
Denne udflugt er kun for medlemmer af Danske Gardehusarforeninger. Støttemedlemmer kan desværre ikke deltage i denne udflugt.

Søndag den 12. maj arrangerer Danske Gardehusarforeninger en fælles udflugt for medlemmer af Danske Gardehusarforeninger (Husarer med ledsagere).

Vi starter med at sejle en tur på Københavns kanaler, derefter er der besøg på Krigsmuseet/Tøjhusmuseet, og vi afslutter dagen med frokost på Old Irish Pub.

Danske Gardehusarforeninger yder tilskud til udflugten, så prisen pr. deltager kan holdes nede på kr. 200,- pr. deltager. Så er der betalt for kanalturen, Krigsmuseet og frokosten. Drikkelse på pubben er for egen regning. Danske Gardehusarforeninger er vært ved en øl/vand og sandwich på sejlturen på kanalerne.
Udflugten bliver annonceret i vores blad ”Gardehusaren”. Her gives nærmere information om betaling og mødetid.


Udflugt til Frøslevlejren
Støttemedlemmerne er blevet så glade for at besøge Frøslevlejren, at de igen i år har planlagt et besøg i lejren. Husarer er selvfølgelig velkommen til at deltage i udflugten.

Nærmere information om turen til Frøslevlejren, kan fås ved henvendelse til formanden for støttemedlemmerne; Jan Faber Jensen, tlf. 52 44 24 68, e-mail: jf48je@gmail.com.


Åben Hede ved Oksbøl Lejren
Fremvisning af Hærens materiel på Kallesmærsk Hede

Søndag den 23. juni kl. 10.00 til kl. 16.00.

Gå ind på
www.aabenhede.dk og se programmet for Åben Hede 2019. Det nye TIRPITZ MUSEUM i Blåvand, er en top attraktion i verdensklasse. Benyt chancen til at besøge Tirpitz Museet, hvis i alligevel besøger Åben Hede.

Der arbejdes på en udflugt mere i 2019.


Mødelokale
Det er endelig lykkedes at skaffe et lokale, hvor vi kan afholde møder. GHF Fyn har sammen med et par andre foreninger fået rådighed over den gamle messe på Odense Kaserne.

Husk at holde jer orienteret på Gardehusarforeningen for Fyns Stifts hjemmeside. Den opdateres løbende.


Med hjertelig Husarhilsen

Henning Terndrup
Formand GHF Fyn
myExtraContent6