myExtraContent1

myExtraContent5

Gardehusarforeningen for Fyns Stift

Ordinære generalforsamling 2018

Fredag den 2. marts 2018 kl. 18.00 på Soldaterhjemmet Dannevirke Sdr. Boulevard 15, Odense

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand for 2 år, Henning Terndrup modtager genvalg
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
  Brian Rasmussen, modtager genvalg
  Jørgen Løw Rasmussen, modtager genvalg
 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen, for 1 år. På valg er:
  Jan L. L. Hansen, modtager genvalg.
  Hugo Runge, modtager genvalg
 8. Valg af revisor for 2 år. På valg er:
  John Ulrik Pedersen, modtager genvalg
 9. Valg af revisor suppleant for 1. år, på valg er:
  Erland Thrane Sørensen
 10. Valg af fanebærer for 1 år. På valg er:
  Kurt Paul Therkildsen, modtager genvalg
 11. Valg af suppleant til fanebærer for 1 år
 12. Eventuelt

Det store julebanko

19. november 2017 på Soldaterhjemmet Dannevirke Sdr. Boulevard 15, Odense

Spillet begynder kl. 19.00 præcis. Med mange fine gevinster.
Husk at møde i god tid.

Odense Bunkermuseum

Kære Husarer og støttemedlemmer

Søndag den 19. november besøger vi Odense bunker museum på Kragsbjergvej 99, 5230 Odense M.
Vi mødes kl. 10.00 på parkeringspladsen ved museet. Det koster kr. 50 at komme ind. GHF Fyn giver kaffen og et stykke godt brød.
Vi havde planlagt at besøget skulle være i december, desværre har museet lukket i december, derfor har vi rykket besøget frem til 19. november. Sidste besøg var en succes, dem der har tid og lyst til at deltage, får en spændende oplevelse.

Med venlig Husar hilsen
Fest/udflugts udvalget

Jubilarer 2018

10 års jubilarer

Jørgen Geerthsen, Algade 53, Ejby
Thomas I. Hansen, Lumby-Tårupvej 59, Odense N
Jannek Myron Nedergard-Hansen, Hyrehøj 14, Fåborg
Hans Chr. Nielsen, Stationsvænget 32, Ørbæk
Ib Sønderhousen, Toftevej 59 1,6, Odense SØ
Henning Terndrup, Regissevej 4, Frørup

25 års jubilarer

Niels Ole Højlund, Bergmannsvej 116, Thurø Svendborg

40 års jubilar

Kim Skaaning Toft, Grævlingeløkken 68, Karup Odense NV

50 års jubilarer

Torben J. Meldgaard Jacobsen, Spurvevænget 7, Langeskov

60 års jubilarer

Erik Holm Kristensen, Sdr . Bindslevvej 16, Bindslev

Støtteforening

Bestyrelsen har besluttet og iværksat en støtteforening.

Alle der har interesse (koner, mænd, kærester, venner eller familiemedlemmer) kan optages som støttemedlem.

Som støttemedlem betaler man 100 kr. pr. år.

Som støttemedlem kan man deltage i samtlige arrangementer som bestyrelsen arrangerer, på samme vilkår som almindelige medlemmer.

Som støttemedlem kan man deltage i foreningens generalforsamling, dog uden tale og stemmeret og såfremt man ønsker bespisning er det for egen regning.

Som støttemedlem modtager man nyhedsbrev fra formanden.

Som støttemedlem har man adgang til vores hjemmeside (ghf-fyn.dk).

Som støttemedlem modtager man et medlemskort og velkomstbrev.

På nuværende tidspunkt har vi modtaget betaling fra 27 støttemedlemmer, som har vist interesse for vores forening.

Alle kontingenter fra støttemedlemmer skal ubeskåret bruges til div. medlemsarrangementer.

Bestyrelsen appellerer til samtlige medlemmer, om at bakke op om støtteforeningen da den er med til at gøre det muligt at arrangere flere ture/udflugter til gavn for medlemmerne.

På bestyrelsens vegne

Jan Faber Jensen
Næstformand/kasserer
myExtraContent6