myExtraContent1

myExtraContent5

Den ordinære Generalforsamling

Fredag d. 2. marts 2018 kl. 18.00 på Dannevirke
I alt deltog 43 medlemmer og ledsagere, samt støttemedlemmer. Blandt gæsterne var Regimentschef Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen og Præsident Ib Hedegård Sørensen med frue.
Ole Olsen blev valgt som dirigent, og gav ordet til formandens beretning:

Formandens beretning

Velkommen til den ordinære generalforsamling 2018.
Velkommen til Regimentschefen for Gardehusarregimentet, Oberst Jens Ole Rossen Jørgensen og fru Ljubica Rossen–Jørgensen. Og velkommen til præsidenten for DGHF, Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen og fru Sanny Hedegaard Sørensen.

Tak til Regimentschefen og vores præsident fordi de vil gøre os den ære at indvie vores nye Estandart.

Tak til bestyrelsen for det gode arbejde de har ydet siden sidste ordinære generalforsamling. Tak til Jan Faber Jensen for hans store indsats med støtteforeningen. Tak til revisorerne John Ulrik Pedersen og Jørn Terndrup, for revision af regnskabet. Tak til Daniel Konradsen for hans arbejde med vores hjemmeside. Tak til Hanne for fremstillingen af de flotte diplomer og fordi hun altid træder til når der er brug for hjælp. Tak til Kurt Paul Therkildsen fordi han er så flittig med fanen. Tak til vores støttemedlem Tom Blaunfeldt Andersen for hans arbejde med støtteforeningen. Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og tak til alle jer der er mødt op her til vores generalforsamling og indvielse af vores nye flotte estandart.

To af vores Husarkammerater er gået til Ryes Brigade

Husar Hjalmer Larsen Hansen døde den 14. november 2017. Hjalmer blev indkaldt i 1952, han blev medlem af DGHF i 1953. Hjalmer blev tildelt 60 års jubilæumstegn i 2013.

Husar Herman Thomsen døde den 21. januar 2018. Herman blev indkaldt i 1960, han blev medlem af DGHF i 1986. Herman tiltrådte som kasserer i vores forening i 2015, desværre måtte Herman træde tilbage fra kasserer posten på grund af sygdom.

LAD OS I ET ØJEBLIKS STILHED MINDES VORES HUSARKAMMERATER. ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Lige nu er vi 161 medlemmer. 130 Husarer og 31 støttemedlemmer. Det vil sige at vi har 10 medlemmer mere end sidste år, dette skyldes flot medlemstilgang til støtteforeningen.
I starten af september 2017 modtog vi vores Estandart fra Dybbøl Flag og Skilte. Den blev første gang præsenteret ved flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september 2017. Estandarten er delvis finansieret af Danmarks Samfundet og Danske Bank, den sidste mindre del, har vi selv finansieret.

Fanen 2017

Vi har været ude og præsentere fanen 7 gange. Tak til dem der har støttet op om fanen. Fanebærer Kurt Paul Therkildsen, Kasserer/næstformand Jan Faber Jensen, Tom Blaunfeldt Andersen og mig selv sagde Husaren.
Formanden har på vegne af vores forening deltaget i 21 arrangementer, plus div. Møder under DSL SSF og DGHF.

Udflugter

Den 29.-30. april 2017 var vi på udflugt til Frøslev lejren og Dybbøl Skanser. En spændende udflugt med overnatning og spisning i Frøslev lejren. Den 19. november var der udflugt til Odense Bunkermuseum.

Udflugter i 2018

Udflugt til Sønderjylland IGEN. Der er stadig en del vi mangler at opleve i Sønderjylland. Den 16. og 17. juni er der arrangeret en udflugt til Sønderjylland. Vi besøger Frøslevlejren, herunder FN museet og de andre museer i Frøslevlejren, vi besøger også Sønderborg Slot og andre af de spændende seværdigheder der findes i Sønderjylland. Udover udflugten til Sønderjylland, bliver der også arrangeret en udflugt til København. Programmet er ikke fastsat.
HERMED ER MIN FORMANDSBERETNING SLUT.

Efter formandens beretning, fremlagde kasseren det reviderede regnskab.

Formand Henning Terndrup blev genvalgt, hvilket Jørgen Løw Rasmussen og Brian Rasmussen også blev til bestyrelsen.

Suppleanterne Jan L. L. Hansen og Hugo Runge, modtog ligeledes genvalg, hvilket revisor John Ulrik Pedersen, og fanebære Kurt Paul Therkildsen også gjorde. Posten som fanebæresuppleant blev ikke besat.

Der var fremmødt seks 10 års jubilarer, og en enkelt 25 års, der alle fik overrakt medaljen af Præsidenten.

Veteran Mogens Pedersen modtog forsvarets medalje for international tjeneste.

Støtteforeningens næstformand Tom Blauenfeldt Andersen, modtog en medalje for sit store arbejde med støtteforeningen.

Formand Henning Terndrup modtog Danske Gardehusarforeningers æreskors ”Tak og ære”, og hans hustru Hanne modtog ”Damernes æreskors” af Præsidenten, med ordene ”loyalitet, støtte og hjælpsomhed”.

Foreningens nye estandart blev indviet af Regimentschefen der slog det første søm i, efterfulgt af Præsidenten, og Formanden.

Efter spisningen holdt Regimentschefen foredrag om hans militære karrierer, og hverdagen i regimentet, samt hans bud på fremtiden.

Aftenen sluttede vanligt af med amerikansk lotteri.

Udflugt til Sønderjylland

16. og 17. juni 2018

Vi besøger Frøslevlejren, herunder FN museet og de andre museer i Frøslevlejren, Sønderborg Slot og andre af de spændende seværdigheder der findes i Sønderjylland.

Vi mødes den 16. juni kl. 12.00 ved bygning H15 i Frøslevlejren. Der er parkering ved indgangen til lejren.

OVERNATNING I FRØSLEVLEJREN
Natten mellem den 16. og 17. juni overnatter vi i Frøslevlejrens camp. Vi spiser aftensmad kl. ca. 19.00.

HVAD KOSTER DET?
Lækker aftensmad og morgenmad koster kr. 150,00.
GHF Fyn køber øl/vin og sodavand syd for grænsen
Overnatning koster kr. 150,- inklusive sengetøj. Veteraner får rabat på overnatningen.
Samlet pris for overnatning, aftensmad og morgenmad KUN KR. 300,-.

HUSK PAS

Bindende tilmelding inden 1. april 2018. Betaling senest 1. maj 2018.

Kasserer: Jan Faber Jensen, mobil: 52 44 24 68, mail:
jf48je@gmail.com
Formand: Henning Terndrup, mobil: 21 76 90 30, mail:
terndrup.henning@gmail.com

Med venlig Husarhilsen
Festudvalget

Jubilarer 2018

10 års jubilarer

Jørgen Geerthsen, Algade 53, Ejby
Thomas I. Hansen, Lumby-Tårupvej 59, Odense N
Jannek Myron Nedergard-Hansen, Hyrehøj 14, Fåborg
Hans Chr. Nielsen, Stationsvænget 32, Ørbæk
Ib Sønderhousen, Toftevej 59 1,6, Odense SØ
Henning Terndrup, Regissevej 4, Frørup

25 års jubilarer

Niels Ole Højlund, Bergmannsvej 116, Thurø Svendborg

40 års jubilar

Kim Skaaning Toft, Grævlingeløkken 68, Karup Odense NV

50 års jubilarer

Torben J. Meldgaard Jacobsen, Spurvevænget 7, Langeskov

60 års jubilarer

Erik Holm Kristensen, Sdr . Bindslevvej 16, Bindslev

Støtteforening

Bestyrelsen har besluttet og iværksat en støtteforening.

Alle der har interesse (koner, mænd, kærester, venner eller familiemedlemmer) kan optages som støttemedlem.

Som støttemedlem betaler man 100 kr. pr. år.

Som støttemedlem kan man deltage i samtlige arrangementer som bestyrelsen arrangerer, på samme vilkår som almindelige medlemmer.

Som støttemedlem kan man deltage i foreningens generalforsamling, dog uden tale og stemmeret og såfremt man ønsker bespisning er det for egen regning.

Som støttemedlem modtager man nyhedsbrev fra formanden.

Som støttemedlem har man adgang til vores hjemmeside (ghf-fyn.dk).

Som støttemedlem modtager man et medlemskort og velkomstbrev.

På nuværende tidspunkt har vi modtaget betaling fra 27 støttemedlemmer, som har vist interesse for vores forening.

Alle kontingenter fra støttemedlemmer skal ubeskåret bruges til div. medlemsarrangementer.

Bestyrelsen appellerer til samtlige medlemmer, om at bakke op om støtteforeningen da den er med til at gøre det muligt at arrangere flere ture/udflugter til gavn for medlemmerne.

På bestyrelsens vegne

Jan Faber Jensen
Næstformand/kasserer
myExtraContent6